1С Developer Community

56
151

Türkçe konuşan geliştiriciler için forum. Topluluk forumu, iş ortaklarının birbirleriyle bağlantı kurmalarını ve işbirliği yapmalarını sağlayarak desteği genişletir ve geliştirir. Forum, ekiplerin aktif ve ilgili bir topluluktan ihtiyaç duydukları yardımı talep etmelerini sağlayarak iş ortaklarının uzmanlığından yararlanmak, en iyi uygulamaları toplamak ve geri bildirimleri teşvik etmek için bir kanal oluşturur.

Spanish Speaking Forum/Foro de Habla Hispana

8 topics · Last post Jun 2023
8
26

Foro para desarrolladores de habla hispana. El foro de la comunidad amplía y mejora la asistencia al permitir que los socios se conecten y colaboren entre sí. Al permitir a los equipos solicitar la ayuda que necesitan a una comunidad activa y comprometida, el foro crea un canal para aprovechar la experiencia de los socios, reunir las mejores prácticas y fomentar los comentarios.

Forum untuk pengembang berbahasa Indonesia. Forum komunitas memperluas dan meningkatkan dukungan dengan kemungkinkan para partner untuk terhubung dan berkolaborasi satu sama lain. Dengan kemungkinkan tim untuk meminta bantuan yang mereka butuhkan dari komunitas yang aktif dan terlibat, forum ini menciptakan saluran untuk memanfaatkan keahlian partner, mengumpulkan praktik terbaik, dan mendorong umpan balik.